Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

Sport

Od 2005 roku do zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu należy sport, rekreacja i turystyka. Ośrodek wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne: w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę siatkową, tenisa stołowego, fitness aerobic oraz joga. Powyższe zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka oraz poza nim, między innymi w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Jastków (szczegóły – patrz zakładka zajęcia sportowo – rekreacyjne). GOKiS organizuje również różnorodne turnieje i imprezy sportowe oraz turystyczne o zasięgu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Imprezy te skierowane są do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Do największych cyklicznych imprez należą między innymi: Bieg Przełajowy „Szlakiem Dąbrowicy”, Turniej Tańca Hip-Hop i Freestyle. Ośrodek opiekuje się boiskami o nawierzchni trawiastej znajdującymi się na terenie gminy Jastków.

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Galeria zdjęć

zdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjecie