Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

PROW 2015

                          

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Kółko Rolnicze w Mosznie w okresie od października 2014r. do marca 2015r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizuje projekt pt. „Siłownia zewnętrzna przy świetlicy w Mosznie”. Projekt realizowany jest za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w zakresie małych projektów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013. Wartość projektu to 32 047,65 zł.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem technologii uwzględniającej odnawialne źródła energii. Oświetlenie lampą solarną jest przyjazne środowisku oraz nie generuje kosztów związanych z jej eksploatacją.