Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

PROJEKTY W 2014r.

           

 

 

 

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

1. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy w okresie od lipca  do października 2014r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizuje projekt pt. „Wzmocnienie potencjału Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jastków oraz Kapeli Ludowej poprzez zakup elementów strojów ludowych”. Projekt realizowany jest za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w zakresie małych projektów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013. Wartość projektu to 25 588,23 zł.

2.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy w okresie od marca do grudnia 2014r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013, realizuje projekt pt. „Zakup stołów oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych jako potrzeba stworzenia inkubatora rzemiosła w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy”. Projekt realizowany jest za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013.Wartość projektu to 49 937,20 zł.