Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

PROJEKTY W 2013r.

          

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy w okresie od maja do listopada 2013r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizuje projekt pt. „Tańce lubelskie - Zespół Pieśni i Tańca „DĄBROWICA” w nowej odsłonie”. Projekt realizowany jest za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w zakresie małych projektów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013.