Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

PROJEKTY W 2012r.

                        

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy w okresie od 31 października do 31 grudnia 2012r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizował projekt pt. "Tańce podlaskie - nowe wyzwanie Zespołu Pieśni i Tańca "DĄBROWICA"". Projekt realizowany był za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" w zakresie małych projektów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013. Wartość projektu: 35815,94 zł

 

 


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy od 16.04.2012r. do 30.11.2012r. realizował projekt pt. "Usprawnienie działalności w zakresie edukacji kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy", który był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość projektu 39 446,00 zł