Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

PROW 2012

                        

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy w okresie od 31 października do 31 grudnia 2012r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizował projekt pt. "Tańce podlaskie - nowe wyzwanie Zespołu Pieśni i Tańca "DĄBROWICA"". Projekt realizowany był za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" w zakresie małych projektów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013. Wartość projektu: 35815,94 zł