Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

PROJEKTY W 2019r.

Projekty realizowane w 2019r. przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy:

W okresie od 13 czerwca 2019r. do 31 lipca 2020r. Zadanie "Doposażenie Zespołu Pieśni i Tańca "Dąbrowica" w stroje ludowe do Mazura w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / współfinansowane ze środków  EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Otwarci i Kreatywni we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu realizują w 2019r. :

  • “Się tworzy!”- warsztaty artystyczne w gminie Jastków / zadanie finansowane ze środków gminy Jastków - w okresie od 3 kwietnia  2019r. do 29 listopada 2019r.
  • “Dla ciała i dla ducha. Dla zdrowia” / zadanie finansowane ze środków gminy Jastków - w okresie od 6 maja 2019r. do 29 listopada 2019r.
  •  Publikacja zeszytu naukowego “Polityczna i Społeczna Aktywność Mieszkańców Jastkowa i Okolic na przestrzeni wieków”/ zadanie finansowane ze środków gminy Jastków - w okresie od 13 maja 2019r. do 21 listopada 2019r.
  • “Organizacja wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Dąbrowica na International Folk Festival - Montana 2019 w Bułgarii” / zadanie współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego - w okresie od 11 marca 2019r. do  31 lipca  2019r.