Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

PROJEKTY W 2019R.

Projekty realizowane w 2019r. przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy:

  • Zadanie "Doposażenie Zespołu Pieśni i Tańca "Dąbrowica" w stroje ludowe do Mazura w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120 / współfinansowane ze środków  EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju loklanego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Otwarci i Kreatywni we współpracy z Gminnym Ośrodkeim Kultury i Sportu realizują w 2019r. :

  • “Się tworzy!”- warsztaty artystyczne w gminie Jastków / zadanie finansowane ze środków gminy Jastków
  • “Dla ciała i dla ducha. Dla zdrowia” / zadanie finansowane ze środków gminy Jastków
  •  Publikacja zeszytu naukowego “Polityczna i Społeczna Aktywność Mieszkańców Jastkowa i Okolic na przestrzeni wieków”/ zadanie finansowane ze środków gminy Jastków
  • “Organizacja wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Dąbrowica na International Folk Festival - Montana 2019 w Bułgarii” / zadanie współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego