Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

PROJEKTY W 2017r.

 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy od maja do października 2017r. realizuje projekt pt. „Dąbrowica- Moja Mała Ojczyzna”. W ramach projektu organizowane są warsztaty plastyczne, plener malarski, wystawy, warsztaty filmowe, projekcja filmu, warsztaty fotograficzne i koncerty dla mieszkańców.

Projekt dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.  Wartośc projektu: 25 900 zł.

Zadanie polega na zorganizowaniu cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Jastków, dzięki którym przywrócona zostanie pamięć o ważnych wydarzeniach z historii Dąbrowicy mających miejsce na przestrzeni siedmiu wieków (1317-2017). Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Dąbrowicy, którzy pragną w szczególny sposób uczcić 700 lat istnienia swojej miejscowości, utrwalić młodemu pokoleniu ogromną wartość jaką stanowi mała ojczyzna oraz wzmocnić w nich poczucie patriotyzmu. Działania podejmowane w jego zakresie opierają się na pełnym zaangażowaniu poszczególnych grup wiekowych. 

Podsumowaniem wszystkich działań będzie prezentacja w ciągu jednego dnia efektów warsztatowych (m.in. organizacja trzech wystaw i projekcja filmu) oraz zorganizowanie w tym dniu koncertów integrujących dąbrowicką społeczność.
 
FOTORELACJA