Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

NCK 2015

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy od lutego do listopada 2015r. w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 realizuje projekt  "Gmina Jastków- gmina ludzi z inicjatywą".

Projekt w I etapie skoncentrowany jest na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców, przeprowadzeniu konkursu oraz na wyborze inicjatyw. II etap zakłada realizację wybranych inicjatyw oddolnych.

Projekt o wartości 30 tys. zł. dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015r.