Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

PROJEKTY W 2016r.

 

 

 

 


PROW 2016

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy realizował 18 września 2016r. we współpracy z Województwem Lubelskim operację  pt. "Jarmark Firlejowski”. Operacja współfinansowana była z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

GMINA JASTKÓW 2016


Stowarzyszenie Otwarci i  Kreatywni realizuje w okresie od 27 kwietnia do 11 lipca 2016r. projekt  pt. "Realizacja projektów artystycznych w zakresie kultury i sztuki- Jubileusz 10. lecia działalności chóru Benedictus". Projekt dofinansowany ze środków Gminy Jastków. Wartość dofinansowania to 5104,50 zł.

Stowarzyszenie Otwarci i  Kreatywni realizuje w okresie od 27 kwietnia do 11 lipca 2016r. projekt  pt. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży-Basen dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z Jastkowa". Projekt dofinansowany ze środków Gminy Jastków. Wartość dofinansowania to 8570,00 zł.

Stowarzyszenie Otwarci i  Kreatywni realizuje w okresie od 04 maja do 11 lipca 2016r. projekt  pt.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców gminy - W zdrowym ciele- zdrowy duch- wyjazdy na basen dla seniorów". Projekt dofinansowany ze środków Gminy Jastków. Wartość dofinansowania to 2452,00 zł.

Stowarzyszenie Otwarci i  Kreatywni realizuje w okresie od 01 do 30 września 2016r. projekt  pt. "Wykorzystanie walorów turystycznych gminy Jastków ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rodzinnej i potrzeb seniorów- Seniorzy  tropem szlaku firlejowskiego". Projekt dofinansowany ze środków Gminy Jastków. Wartość dofinansowania to 2402,00 zł.

Stowarzyszenie Otwarci i  Kreatywni realizuje w okresie od 01 czerwca do 31 lipca 2016r. projekt  pt. "Realizacja projektów artystycznych w zakresie kultury i sztuki- Promocja gminy Jastków przez Zespół Pieśni i Tańca DĄBROWICA". Projekt dofinansowany ze środków Gminy Jastków. Wartość dofinansowania to 8415,50 zł.

Galeria zdjęć

zdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjecie