Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

SENIORZY TROPEM SZLAKU FIRLEJOWSKIEGO

Stowarzyszenie Otwarci i  Kreatywni realizuje w okresie od 01 do 30 września 2016r. projekt  pt. "Wykorzystanie walorów turystycznych gminy Jastków ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rodzinnej i potrzeb seniorów- Seniorzy  tropem szlaku firlejowskiego". Projekt dofinansowany ze środków Gminy Jastków. Wartość dofinansowania to 2402,00 zł.

Galeria zdjęć

zdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjecie