Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

BASEN DLA DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z JASTKOWA

Stowarzyszenie Otwarci i  Kreatywni realizuje w okresie od 27 kwietnia do 11 lipca 2016r. projekt  pt. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży-Basen dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z Jastkowa". Projekt dofinansowany ze środków Gminy Jastków. Wartość dofinansowania to 8570,00 zł.