Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

FIO 2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrowica” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy będzie realizować w okresie od 01 lipca do 31 października 2015r. projekt  pt. Kulturalnie i sportowo dla dzieci i młodzieży z gminy Jastków. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wartość projektu to 50 800 zł.