Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

PROJEKTY W LATACH 2009-2012

         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W latach 2009-2012 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu realizował projekt „Kluby Przedszkolaka - szansa na dobry start”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu było podniesienie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci 3-5 letnich w Gminie Jastków oraz zapewnienie wysokiej jakości edukacji na obszarach wiejskich. Ośrodek prowadził wówczas 9 Klubów Przedszkolaka w 9 miejscowościach na terenie Gminy Jastków. Lokalizacja Klubów w miejscu zamieszkania dzieci miała wyeliminować barierę komunikacyjną i ekonomiczną. Uczestnictwo w zajęciach było bezpłatne, co umożliwiało udział w projekcie- edukacji przedszkolnej, szczególnie dzieciom z biedniejszych rodzin utrzymujących się ze świadczeń socjalnych lub objętych pomocą społeczną. Wartość projektu 942 945,39 zł.