Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

Zajęcia kulturalne

GRAFIK ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU  W SEZONIE 2018/2019

 

KULTURA

LP.

ZAJĘCIA

INSTRUKTOR

TERMIN

PŁATNOŚĆ

1.

TEATRALNE – SP OŻARÓW

A.CHABROS

WT.        12.40-14.40

-

2

TEATRALNE – SP OŻARÓW

M.WOLIŃSKA

WT.        14.20-16.20

-

3

CHÓR – SP JASTKÓW

K.WSZELAKA

CZW.      13.50-14.50

-

4

ZESPÓŁ WOKLANY
– SP TOMASZOWICE

K.WSZELAKA

WT.        13.40-14.40

-

5

AKADEMIA KULTURY

K.MARCOWSKA

E.KAŃCZUGOWSKA

A.KAŃCZUGOWSKA

WG. HARMONOGRAMU
ZAJĘĆ AKADEMII

-

6

RYTMIKA W AKADEMIACH KULTURY

I.  ŚLEPACZUK-OLSZAK

CZW.:

- MOSZENKI

- OŻARÓW

- ŁUGÓW

PŁATNE WG. REGULAMINU OPŁAT

7

PLASTYKA /gr. dorosła
 - DĄBROWICA

K.KAMIŃSKA ŚR.        17.00-19.00

35,-

13.

PLASTYKA / gr. dziecięca
- DĄBROWICA

K.KAMIŃSKA

CZW.     16.30-18.30

40,-

14.

NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE /gr. początkująca
-DĄBROWICA

 D.MAZUREK

 ŚR.       16.00-17.00

 35,-

15.

NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE /gr. średnio zaawansowana

-DĄBROWICA

 

D.MAZUREK

 

 ŚR.       17.00-18.00

 

35,-

16.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA"DĄBROWICA"

- DABROWICA

 

A. BUKOWSKI

 

WG. HARMONOGRAMU ZAJĘĆ  ZPiT „DĄBROWICA”

 

15,-

17.

ROBOTYKA 

-DĄBROWICA

ARTRYSTYKA

 ŚR.        17.30-18.30
             18.30-19.30

INFORMACJA
U INSTRUKTORA

 REGULAMIN/ OPŁATY 

 

 

2018/2019

TEATR W OŻAROWIE "ISKIERKI"
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6-13 lat.
Prowadzone są w dwóch grupach; odbywają się w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie.:

grupa I- dzieci w wieku 6-9 lat (p. A.Chabros)                                               

grupa II- dzieci w wieku 9-13 lat (p. M.Wolińska)

Ich nadrzędnym celem jest zainteresowanie dzieci teatrem oraz rozwijanie ich zainteresowań, umiejętności aktorskich poprzez:

  • wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki;
  • wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wczuwania się w rolę i akcję;
  • zdobywanie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych;
  • rozwijanie umiejętności kreowania odgrywanych postaci i identyfikowania się z nimi na scenie;
  • stwarzanie sytuacji do rozwijania zdolności koncentracji, ćwiczeń pamięci, ćwiczeń oddechowych;
  • przybliżenie dziecku pojęcia sztuki, ekspresji przez odwoływanie się do aktywności;
  • uwrażliwianie na sztukę i kształtowanie wrażliwej, twórczej osobowości przez zabawę, taniec, śpiew, rysunek,
  • ruch, recytację, mimikę, dramatyzację
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez uczestnictwo w projektowaniu i wykonywaniu scenografii  i rekwizytów;
  • przygotowanie do publicznych wystąpień;

Dzieci biorą udział w wyborze scenariusza przedstawienia, nad którym będą pracować, muzyki, kostiumów, rekwizytów. Swoje umiejętności prezentują na scenie w czasie szkolnej choinki, na którą zapraszani są rodzice, dziadkowie, mieszkańcy Ożarowa, Ługowa i Czesławic. Występy młodych aktorów uświetniają wiele szkolnych uroczystości tj. ślubowanie klasy I, wigilia szkolna,pożegnanie absolwentów.
Teatrzyk „Iskierki” rokrocznie bierze udział w Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych organizowanych przez GOKiS. W 2013 roku uczniowie wystąpili w przedstawieniu „Jak to dawniej na wsi bywało...” przygotowanym specjalnie na uroczystość nadania imienia szkole. Widowisko to zaprezentowane zostało również w zespole szkół w Przybysławicach oraz na festynie w Borzechowie „Teatralnie w Dolinie Chodelki” zorganizowanym przez LGD.

 

  ***

ZAJĘCIA NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE
Instruktor: Daniel Mazurek

Zajęcia odbywają się na sali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dąbrowicy.
Terminy/godz.: środa (początkująca), godz. 16:00-17:00;
                     środa (średnio zaawansowania) godz. 17:00-18:00
Koszt: 35zł

Zapisy pod tel: 509518788

  ***

PLASTYKA W DĄBROWICY
Instruktor: Katarzyna Kamińska
Zajęcia o takim charakterze zapewniają uczniom wszechstronny rozwój talentu plastycznego, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, kreatywne myślenie i pogłębiają świadomość tworzenia.
Program obejmuje rysunek i malarstwo w różnych technikach, rzeźbę, grafikę, rzemiosło artystyczne, projektowanie i komponowanie różnych form wyrazu artystycznego oraz teorię. Podczas spotkań naszej grupy panuje miła i twórcza atmosfera.

Zajęcia odbywają się w sali plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowicy.

Środa: grupa dorosła godz. 17:00-19:00 / 40zł

Czwratek: grupa dziecięca godz. 16:30-18:30 /35zł

Poczuj wenę i dołącz do nas!!! 


                                                      ***
                                                                                   

ZESPÓŁ WOKALNY W TOMASZOWICACH
Instruktor: Katarzyna Wszelaka
Uczestniczy w nich 20 uczniów z klas IV-VIII.
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach

Podstawowym celem działalności chóru jest oprawa muzyczna szkolnych uroczystości i imprez oraz promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Dla uczniów mają to być zajęcia umożliwiające rozwijanie własnych zainteresowań muzycznych, uczące zasad prawidłowej emisji głosu, a także kształtujące ogólną wrażliwość muzyczną i kulturę osobistą. Poza zdobywaniem wiedzy i umiejętności jednym z podstawowych zadań prowadzonych zajęć ma być kształtowanie nawyku obowiązkowości, systematyczności, odpowiedzialności zbiorowej oraz umiejętna organizacja czasu wolnego. Wybrany repertuar ma kształtować postawę patriotyczną, wzbudzać szacunek względem kultury muzycznej przeszłych pokoleń. W przeważającej części przewiduje się pracę nad utworami patriotycznymi o tematyce historycznej, nie może zabraknąć również pieśni ludowych, towarzyskich i okolicznościowych.

Chór SP Tomaszowice od wielu lat bierze udział w następujących uroczystościach szkolnych: Dzień Patrona Szkoły, Święto Odzyskania Niepodległości, jasełka szkolne, rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go maja, zakończenie roku szkolnego. Ponadto uczniowie udzielają się w imprezach środowiskowych, występując w ramach Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej,  jasełek parafialnych, Gminnego Przeglądu Piosenki Anglojęzycznej, Dnia Seniora oraz Festynu Gminnego.

  ***

CHÓR W JASTKOWIE
Instruktor: Katarzyna Wszelaka
Jedna godzina zajęć chóru szkolnego w gimnazjum finansowana jest z budżetu GOKiS, zaś druga oraz spotkania dodatkowe w celu przeprowadzenia prób realizowana jest w ramach godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela. Uczestniczy w nich 22 uczennice z klas I-III. Zajęcia odbywają się SP w Jastkowie.

Podstawowym celem działalności chóru jest oprawa muzyczna szkolnych uroczystości i imprez oraz promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Dla uczniów mają to być zajęcia umożliwiające rozwijanie własnych zainteresowań muzycznych, uczące zasad prawidłowej emisji głosu, a także kształtujące ogólną wrażliwość muzyczną i kulturę osobistą. Poza zdobywaniem wiedzy i umiejętności jednym z podstawowych zadań prowadzonych zajęć ma być kształtowanie nawyku obowiązkowości, systematyczności, odpowiedzialności zbiorowej oraz umiejętna organizacja czasu wolnego. Wybrany repertuar ma kształtować postawę patriotyczną, wzbudzać szacunek względem kultury muzycznej przeszłych pokoleń. W przeważającej części przewiduje się pracę nad utworami patriotycznymi o tematyce historycznej, nie może zabraknąć również pieśni ludowych, towarzyskich i okolicznościowych. Niemal wszystkie kompozycje chóru przewidziane są do opracowania dwu- lub trzygłosowego, w większości z akompaniamentem.

Chór Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Jastkowie od wielu lat bierze udział w następujących uroczystościach szkolnych: uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej, akademia z okazji Ślubowania klas I oraz Święta Odzyskania Niepodległości, Dni Otwarte Gimnazjum, akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, zakończenie roku szkolnego. Uczennice udzielają się również w imprezach środowiskowych, występując w ramach Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, Wieczornicy niepodległościowej, jasełek parafialnych, Dnia Seniora oraz Festynu Gminnego.

 

Galeria zdjęć

zdjeciezdjeciezdjeciezdjecie