Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

Koło Gospodyń Wiejskich

KGW to dobrowolna, samorządna i niezależna społeczno-zawodowa organizacja kobieca działająca głównie na terenach wiejskich, będąca jednym z rodzajów społeczno-zawodowych organizacji rolników.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy swoją opieką otacza amatorski ruch ludowy. Koła Gospodyń Wiejskich liczą obecnie 200 członkiń działających w następujących miejscowościach:  Dąbrowica od 1932r; Ługów od 1935r; Piotrawin od 1936r; Moszenki od 1937r; Ożarów od 1961r; Tomaszowice od 1961r; Panieńszczyzna-Jastków od 1965r; Sieprawki od 1986r; Miłocin od 2000r;  Kol. Płouszowice od 2004r; Moszna od 2011; Wysokie-Sługocin od 2014r; Dębówka od 2015r. Swoją działalnością podtrzymują tradycję folkloru ludowego i przekazują go kolejnym pokoleniom. Należy zauważyć, że cieszą się coraz większym zainteresowaniem młodych kobiet. Członkinie aktywnie włączają się w życie kulturalne gminy. Koła prezentują swój dorobek podczas imprez gminnych, uczestniczą w wielu imprezach regionalnych wystawiając stoiska potraw regionalnych połączone z ich degustacją miedzy innymi podczas Dni Nałęczowa, spotkań w Muzeum Wsi Lubelskiej, kiermasz i festiwali. W 2011r koło z Moszenek prezentowało potrawy kuchni regionalnej na X Ogólnopolskim Konkursie "Nasze kulinarne dziedzictwo-smaki regionów" organizowanym w Muzeum Wsi Lubelskiej. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu organizuje dla członkiń co roku warsztaty z różnych dziedzin sztuki, zarówno plastycznej jak i kulinarnej czy też samej dekoracji stołu. Członkinie KGW mają możliwość poznania bogactwa kultury sakralnej i piękna krajobrazu kraju na organizowanych przez ośrodek wyjazdach pielgrzymkowo-turystycznych m.in. na Roztocze, w Tatry, w Bieszczady, w Beskid, do Lichenia, w Góry Świętokrzyskie, Supraśl, a ostatnio Panie odwiedziły polskie morze oraz  Gdańsk.

Co roku jedno z Kół Gospodyń Wiejskich reprezentuje gminę na dożynkach powiatowych prezentując wykonany przez siebie wieniec dożynkowy. Podczas dożynek gminnych koła prezentują przed władzami gminny i licznie przybyłą społecznością lokalną wieńce dożynkowe i zabawne przyśpiewki komentujące obecną rzeczywistość.

W 2011 Koło z Miłocina zajęło II MIEJSCE w konkursie wieńców dożynkowych Powiatu Lubelskiego w kategorii „wieńców współczesnych”. 

Zespoły Śpiewacze istniejące przy Kołach Gospodyń Wiejskich uświetniają swoimi występami uroczystości kościelne, spotkania w Muzeum Wsi Lubelskiej. W 1995r zespół śpiewaczy z Dąbrowicy zajął I miejsce w Przeglądzie Krajowym Zespołów Artystycznych Wsi w Kielcach; w 2008r zdobył wyróżnienie w eliminacjach do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie; w 2012 Dąbrowica koncertowała podczas Święta Kupały w Korcu na Ukrainie; w 2013r Panie z Zespołu Śpiewaczego z Dąbrowicy zajęły I miejsce na III Festiwalu Ludowym;

Koło Gospodyń Wiejskich w Mosznie wystąpiło w 2014r. i 2015r. na Dożynkach Powiatowych pokazując stare obyczaje dożynkowe prezentując widowisko muzyczno-teatralne.

Pani Krystyna Szymańska z KGW Tomaszowice zaprezentowała staropolska potrawę regionalną podczas realizacji projektu LGD Kraina Wokół Lublina "Zasmakuj w tradycji", która to została wytypowana do reprezentowania regionu na ogólnopolskiej gali w Warszawie. 

W 2014r. z inicjatywy pana Kamila Ziółkowskiego, dyrektora GOKiS Urząd Marszałkowski przyznał nagródy „za szczególne zasługi krzewienia kultury i tradycji oraz integracji środowiska lokalnego” wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich funkcjonującym na terenie gminy Jastków.

W 2015 i 2016 roku Panie uczestniczyły w Forum Kobiet Aktywnych w Urszulinie prezentując stoiska z rękodziełem.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne, w których uczestniczą wszystkie Koła:

Przewodniczące kół:

Dąbrowica - pani Marianna Struzik
Ługów - pani Elżbieta Pelowska
Miłocin - pani Czesława Wrótniak
Moszenki - pani Anna Michałek
Moszna - pani Urszula Anulewicz
Ożarów - pani Teodora Czerniec
Panieńszczyzna-Jastków - pani Teresa Zawiślak
Piotrawin - pani Małgorzata Maruszak
Płouszowice - pani Krystyna Bojarska
Sieprawki - pani Irena Drozd
Tomaszowice - pani Maria Szymczyk
Wysokie-Sługocin - Ulesława Lübek

 

 

p. Krystyna Szymańska podczas programu "Zasmakuj w tradycji"/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert KGW Dąbrowica na Międzynarodowym Festiwalu w Łopienniku Górnym/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoisko KGW z Miłocina na Dożynkach Powiatowych / 2015

 

 

 

Występ KGW Moszna podczas Dożynek Powiatowych w Radawcu / 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystepy kabaretowe KGW z Ługowa/2014

 

 

 

 

 

Kabaretowy występ KGW z Panieńszczyzny z okazji Dnia Kobiet /2016

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

zdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjecie