Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

Kultura

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie jest samodzielną instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej w gminie.

Celem działania Ośrodka jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym Gminy.

Do podstawowych zadań Ośrodka w szczególności należy:

  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę realizacja programu edukacjnego dla małych dzieci
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i sztuki ludowej oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką ...
    [STATUT]

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ

REGULAMIN OPŁAT

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Galeria zdjęć

zdjeciezdjecie