Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

PROJEKTY W 2015r.

 DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE  2015

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy od lutego do listopada 2015r. w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 realizuje projekt  "Gmina Jastków- gmina ludzi z inicjatywą".

Projekt w I etapie skoncentrowany jest na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców, przeprowadzeniu konkursu oraz na wyborze inicjatyw. II etap zakłada realizację wybranych inicjatyw oddolnych.

Projekt o wartości 30 tys. zł. dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015r.


REALIZACJA PROJEKTU:

INICJATYWY:

- „I Ogólnopolskie Spotkania Kowalskie w Dąbrowicy”
- „Warsztaty z emisji głosu Chóru Benedictus”
- „Historia blisko domu”
- „Pożegnanie lata- festyn rodzinny w Miłocinie”
- „Poznaj sąsiada- festyn rodzinny w Marysinie”
- „Miejsce spotkań kulturalnych Ożarowa”
- „Zachęcamy do zdrowego trybu życia”

 

FIO 2015

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrowica” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy będzie realizować w okresie od 01 lipca do 31 października 2015r. projekt  pt. Kulturalnie i sportowo dla dzieci i młodzieży z gminy Jastków. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wartość projektu to 50 800 zł.

 

 

    

 

 

 

Lubelskie Lokalnie - Mikrodotacje FIO

Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich z Mosznej w okresie od 4 maja 2015 r.do 31 lipca 2015 roku
w ramach programu "Lubelskie Lokalnie - Mikrodotacje FIO'' finansowanego ze środków Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,realizuje projekt pt.RAZEM BUDUJEMY BOISKO DO SIATKÓWKI/BADMINTONA.
Projekt realizowany jest za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ w zakresie małe granty.
Wartość projektu 4.000 zł

 

 

 

 

 

PROW 2015

                          

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Kółko Rolnicze w Mosznie w okresie od października 2014r. do marca 2015r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizuje projekt pt. „Siłownia zewnętrzna przy świetlicy w Mosznie”. Projekt realizowany jest za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w zakresie małych projektów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013. Wartość projektu to 32 047,65 zł.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem technologii uwzględniającej odnawialne źródła energii. Oświetlenie lampą solarną jest przyjazne środowisku oraz nie generuje kosztów związanych z jej eksploatacją.GMINA JASTKÓW 2015


Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrowica” realizowało w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2015r. projekt  pt. Turystyczna integracja Zespołu Pieśni i Tańca "Dąbrowica". Projekt dofinansowany ze środków Gminy Jastków. Wartość projektu to 4840,00 zł.

 

                       GMINA JASTKÓW 2015 JAMA

 

 

Parafia p.w. NMP Królowej Polski  w Jastkowie realizuje zadanie publiczne „Jastkowska Akademia Młodzieży Ambitnej”, które współfinansowane jest  ze środków Gminy Jastków.  W ramach zadania młodzież pomagała przy organizacji II Wyścigu Legionów,  zorganizowała happening podczas Ogniska Żołnierskiego polegający na układaniu puzzli magnetycznych oraz przygotowywała się przez 3 miesiące do wystawienia przedstawienia. Przedstawienie odbyło się w Kościele parafialnym w Jastkowie. Wartość projektu to 6 040,00 zł.