Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

ZAPISY DO AKADEMII KULTURY 2018/2019

2018-08-30

Zajęcia ruszają od 3 września!

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach Akademii Kultury, które działają w kilku miejscowościach 4 dni w tygodniu po 4 godziny (Dąbrowica, Moszenki, Ługów, Ożarów, Jastków). Zapisy trwaja do wyczerpania miejsc!

Akademia kultury to:
- Rozwijanie twórczości artystycznej – plastycznej, muzycznej, teatralnej, literackiej, językowej mieszkańców z obszarów wiejskich, głównie dzieci.

- Rozbudzanie zainteresowań oraz poszerzanie szeroko rozumianej wiedzy i umiejętności.

- Wspieranie dzieci w budowaniu postawy aktywnego uczestnika i twórcy kultury; angażowanie młodzieży oraz osób dorosłych, w tym seniorów do wszelkich aktywności w zakresie kultury.

- Umożliwianie dostępu do różnych źródeł, instytucji, miejsc – dóbr kultury (wyjazdy, zapraszanie gości, korzystanie z biblioteki).

- Wspieranie, szczególnie dzieci do realizowania zdrowego stylu życia. Lansowanie aktywności sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu - w tym aktywność ruchowa, zdrowe żywienie,
   racjonalne korzystanie z mediów elektronicznych, itp.
 
ZAPISY POD NR. TEL. 509-518-788 lub u instruktorek w danej Akademii ( Harmonogram )
 
 
 

D

zdjecie
powrót