Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

WYCIECZKA TURYSTYCZNA / 18.09.2019

2019-09-06
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Klub Turystyczny "ORNAK" organizują
jednodniowy wyjazd do rezerwatu „Imielty Ług” 
Zgłoszenia oraz wpisowe przyjmuje GOKiS  do 13.09.2019 lub do wyczerpania miejsc.
 
____________________________________________________________________
 
Rezerwaty przyrody i parki wodne /„Imielty Ług”/ 18.09.2019 
REGULAMIN

Cele wycieczki:
- Poznawanie walorów krajoznawczych rezerwatu „Imielty Ług” doliny rzeki Bukowa oraz Janowa Lubelskiego.
- Popularyzacja turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku
- Lekcja przyrody w terenie;
- Integracja rodzin i społeczności.

Program wycieczki:
18.09. środa
g.8.00 wyjazd z parkingu przy szkole w Jastkowie
ok.g.10.00 przyjazd do Janowa Lubelskiego.
g.10.00-13.00 spacer oraz przejazd pojazdami terenowymi po rezerwacie „Imielty Ług” oraz lasach janowskich.
g.13.00-15.00 przejazd do Łążka Garncarskiego ,ognisko i posiłek nad rzeką Bukowa.
g.15.00-17.00 przejazd do Lublina i pobyt w parku wodnym w Uniwersytecie Przyrodniczym
ok.g.18.30 powrót do Tomaszowic i Jastkowa.

Warunki uczestnictwa.
W wycieczce mogą uczestniczyć grupy zgłoszone przez szkoły na zasadach ustalonych przez władze oświatowe) , rodziny oraz osoby indywidualne.
Zgłoszenia oraz wpisowe przyjmuje GOKiS do 13.09.2019 lub do wyczerpania miejsc.
Ilość miejsc ograniczona.

Wpisowe: 50 zł (dzieci) 60 zł. dorośli ( w tym 10 zł –koszty ogniska i posiłku)
opiekunowie grup szkolnych zwolnieni z wpisowego

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:
-przejazdy autokarem i terenowcami.
-posiłek turystyczny
-punkty OTP (dla tych co zbierają)
-opiekę przodownicką na trasie
-dzieci - pobyt w parku wodnym.(dorośli za dopłatą )

Obowiązki uczestnika:
Przestrzeganie regulaminu wycieczkowego, przepisów przeciwpożarowych „Karty Turysty” oraz poleceń prowadzących wycieczkę..

Uczestnicy powinni posiadać:
-ubranie i ekwipunek do uprawiania turystyki pieszej.(zalecany sztormiak)
-napoje i żywność na trasę
-zestaw kąpielowy (w tym czepek)
-na wypadek zachcianki np. kulinarnej zabrać pieniądze
-mały plecak- zalecany umiar w ilości bagażu

Postanowienia końcowe:
-wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę
-nie zgłoszenie się na wycieczkę oznacza utratę świadczeń i wpisowego
-kierownictwo wycieczki nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy uczestników
-dodatkowe informacje można uzyskać u PTP kierującego wycieczką
-ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa.

 

 
zdjecie
powrót