Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PREZESA LGD

2019-10-29

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce siatkowej drużyny złożone z mieszkańców gmin z terenu LGD (Bełżce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew).
Zawody przeprowadzone zostaną w hali sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 8 w Bychawie w dniu 23 listopada 2019 roku (sobota).
Szczegółowe zasady uczestnictwa określa Regulamin turnieju dostępny pod LINKIEM.

Udział należy zgłosić najpóźniej do 14 listopada 2019 roku, osobiście w siedzibie LGD lub za pośrednictwem poczty e-mail (formularz zgłoszeniowy poniżej)
Osoba do kontaktu:
Paulina Drążyk.
adres: LGD „Kraina wokół Lublina"
ul. Narutowicza 37/5
20-016 Lublin
e-mail: p.drazyk@krainawokollublina.pl
tel.: 81 532 30 65

zdjecie
powrót