Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

RAJD PIESZY PO GMINIE JASTKÓW "DROGI I BEZDROŻA"

2016-02-05

W sobotę 13 lutego odbędzie się rajd pieszy. SKKT-PTTK „Ornak” przy współpracy GOKiS Jastków oraz Komisji Krajoznawczej OMPTTK Lublin. Serdecznie zapraszamy  mieszkańców na wycieczkę po "drogach i bezdrożach" gminy Jastków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele wycieczki:

-     Poznawanie walorów krajoznawczych Gminy Jastków

-       Zapoznanie z miejscami związanymi z bitwą pod Jastkowem

        (cmentarz, pole bitwy ,lazaret itd.)

-       Poznanie obiektów krajoznawczych Panieńszczyzny i Dąbrowicy.

-       Lekcja historii w terenie

-       Popularyzacja turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku

-       Integracja rodzin i społeczności

-       Udział w II Posiadzie Krajoznawczej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie.

 

Wycieczkę poprowadzą :

członkowie SKKT-PTTK „Ornak” przy współpracy Przodowników TP Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie

 

Program wycieczki:

g.10.50 spotkanie na parkingu przed BS w Panieńszczyźnie oczekiwanie na przyjazd grupy z Lublina.

Od godz. 11 spacer po Panieńszczyźnie (zwiedzanie z historykiem)

Następnie trasa piesza: Panieńszczyzna - Kopanina (pola bitwy)- Płouszowice – Dabrowica. (ok.6km)

Ok.g.14 spotkanie w GOKiS w Dąbrowicy

14.30-15.30 spotkanie przy ognisku

15.30-ok.17.00 powrót pieszo przez Barak do Panieńszczyzny

 

Warunki uczestnictwa.

W wycieczce  mogą uczestniczyć grupy  zgłoszone przez szkoły podstawowe lub gimnazja  (10 uczestników + opiekun, na zasadach ustalonych przez władze oświatowe) , rodziny oraz osoby indywidualne. Osoby małoletnie tylko pod opieką osoby dorosłej.

Zgłoszenia przyjmuje opiekun Klubu ORNAK lub GOKiS do dnia 10.02.2016

Ilość miejsc ograniczona.

 

Wpisowe: 0 zł  

 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:

-punkty  OTP (dla tych co zbierają)

-opiekę przodownicką na trasie oraz szansę na wzbogacenie swojej wiedzy historycznej.

-wyżywienie tj. stosowną porcję kiełbasy wraz z dodatkami

 

Obowiązki uczestnika:

Przestrzeganie regulaminu wycieczkowego, przepisów przeciwpożarowych „Karty  Turysty” oraz poleceń prowadzących wycieczkę..

 

Uczestnicy powinni posiadać:

-ubranie i ekwipunek do uprawiania turystyki pieszej

-napoje i żywność na trasę

- mały plecak- zalecany umiar w ilości bagażu

 

Postanowienia końcowe:

-uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

-wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę

-kierownictwo wycieczki nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy uczestników

-dodatkowe informacje można uzyskać u kadry programowej SKKT-PTTK „Ornak”

-ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa.

Do zobaczenia na szlaku.

Organizatorzy         

zdjecie
powrót