Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTOR DS. KULTURY

2018-12-31

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy ogłasza nabór na stanowisko instruktor ds. kultury.

I. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy
Dąbrowica 133
21-008 Tomaszowice
tel. 81 502-08-27
II. Miejsce pracy: Akademia Kultury w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastkowie                              
III. Stanowisko: Instruktor ds. kultury.
IV. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
V. Forma zatrudnienie: Umowa o pracę na zastępstwo.
VI. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wymagane wykształcenie z poniższych na poziomie co najmniej licencjat:  pedagogika ogólna, pedagogika wczesnoszkolna lub przedszkolna, kształcenie zintegrowane, animacja kulturalna lub doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciel.
VII. Zadania wykonywane na stanowisku:
1. Prowadzenie zajęć kulturalnych z małymi dziećmi.
2. Współpraca z konsultantem merytorycznym.
3. Dokumentowanie prowadzonych działań.
4. Organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.
5. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez dyrektora jednostki.
VIII. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny.
2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
3. Świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
4. Oświadczenie potwierdzające zdolność do pracy.
5. Oświadczenie o niekaralności.
IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy
lub przesłać na adres Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice do dnia 18.01.2019r.

zdjecie
powrót