Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

LETNIA SZKÓŁKA PIŁKARSKA 2018

2018-07-24

Letnia Szkółka Piłkarska w Dąbrowicy!

FOTORELACJA

 FOTORELACJA

TERMIN: 24 -27 lipca / GODZ. 9:30-11:30.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
 
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy 21-008 Tomaszowice Dąbrowica 133.
2. Celem zbierania danych jest wykorzystanie tych danych w związku z realizacją zajęć w ramach „Letniej Szkółki Piłkarskiej”, publikacja zdjęć na fanpage GOKiS oraz stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy, Gminy Jastków oraz w Gazecie Jastkowskiej.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Wyrażenie zgody jest warunkiem udziału dziecka w zajęciach organizowanych w ramach „Letniej Szkółki Piłkarskiej”.
5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać moje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 
6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym.
 
 

 

 

zdjecie
powrót