Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

KONKURS WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH 2019

2019-08-01

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

NA  WIENIEC DOŻYNKOWY  2019

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ORGANIZATOR:

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy.

 

II. TERMIN I MIEJSCE:

- 25.08.2019r.
- „Dożynki Gminy Jastków 2019” odbędą się w Parku przy Urzędzie Gminy Jastków
 (Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3).

 

III. CEL KONKURSU:

- Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych
   oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej,

- Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy,

- Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi,

- Rozbudzenie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.

 

IV. UCZESTNICY:

-  Uczestnikami Konkursu są Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie gminy Jastków.

 

V. PRZEDMIOT KONKURSU:

-  Na Konkurs należy wykonać  1 wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje
   do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie Polski (tradycyjny lub współczesny).

-  Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą w gminnym święcie plonów 25.08.2019 roku
   i zostaną  zaprezentowane w wyznaczonym miejscu  podczas trwania uroczystości tworząc
  „Wystawę Wieńców Konkursowych”.

 

VI.WARUNKI UCZESTNICTWA:

-  Każda miejscowość może zgłosić do konkursu tylko  1 wieniec.  

-  Kategorie wieńców (do wyboru):

1.  wieniec współczesny : o dowolnej kompozycji i inwencji twórczej; formy uwzględniające współczesny charakter społeczeństwa, odwołujące się do aktualnej rzeczywistości religijnej, historycznej lub obyczajowej.

2.  wieniec tradycyjny : autentycznie ludowe, wykonane wg starych wzorów: wieńce korony wykonane na szkielecie pałąkowym, wieńce płaskie, wieńce koliste
 lub w kształcie stożkowej kopy ( z wykorzystaniem wyłącznie płodów naturalnych: kłosy, ziarna, warzywa, owoce, kwiaty).

 

-  Zgłoszenie udziału do konkursu należy dokonać telefonicznie u Organizatora nie później jak  do dnia
   21 sierpnia 2019r.

INNE:

-  Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

-  Zgłoszenie telefoniczne  jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

-  Zgłoszony wieniec dożynkowy powinien posiadać kartkę zawierającą nazwę swojego KGW.

-  Do wieńca dołączony powinien być opis jego wykonania i wyglądu.

-  Wieńce swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych,
    gloryfikować przemocy i nienawiści.

-  Organizator Konkursu zapewnia transport jedynie dla wieńców o wymiarach nie większych niż
    wysokość 150 cm, szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm.

-  Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.

 

VII.  SPOSÓB OCENY

- Zgłoszone wieńce biorą udział w dwóch Konkursach:

  1. Konkurs główny „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”:

- Organizator powołuje  Komisję Konkursową. W skład komisji wchodzą:

  • po jednej osobie z każdego KGW z terenu gminy Jastków,
  • oraz 1 osoba powołana przez Organizatorów

-  Członkowie komisji indywidualnie wybierają 2 najpiękniejsze wieńce ( jeden tradycyjny
  i jeden współczesny) wg kategorii zaznaczając swój wybór na kartach do głosowania.

- Reprezentantka KGW nie może głosować na własny wieniec.

- Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

  1. Konkurs „Wieniec publiczności”

- Oceny zgłoszonych wieńców  dokonają mieszkańcy Gminy Jastków oraz goście dożynek  
   gminnych odwiedzający Konkursową Wystawę odbywającą się w dniu 25 sierpnia 2019 roku,
   w godz. od  15.00 do 16.00 w Parku przy Urzędzie.

- Głosy na wieniec składane będą na formularzu do głosowania, który będzie można pobrać  
   od organizatorów w wyznaczonym miejscu podczas  dożynek.

- Każdy może oddać TYLKO jeden głos na jeden wybrany wieniec spośród wszystkich zebranych na "Wystawie Wieńców Konkursowych".

- Organizatorzy powołują osoby odpowiedzialne za liczenie głosów.

- Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

-  Ogłoszenie wyników obu Konkursów nastąpi na scenie o wyznaczonej przez Organizatorów godzinie.

 

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

-  Wszystkim uczestnikom wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe.

-  Laureaci  Konkursu „Wieniec publiczności”  otrzymują dodatkowy pamiątkowy dyplom.        

-  Laureaci  Konkursu „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” wezmą udział w kolejnym etapie konkursu podczas Dożynek Powiatowych,  które odbędą się w Radawcu 08 września 2019r.

                                                                                                                                            

 

Zgłoszenia wieńców oraz zapytania należy kierować do:

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy

Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice

tel. 509-518-788; e-mail gokja@wp.pl

 

zdjeciezdjecie
powrót