Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

"JASTKOWSCY WOLONTARIUSZE"

2018-10-31

Młodzież w wieku 13-20 lat wzięła udzia w 3 spotkaniach warsztatowych poświęconych zadaniom i funkcjom wolontariatu w życiu społeczności lokalnej. Udało im się wypracować metody działania oraz pomysły na dalszą działalność oraz stworzyć logo grupy.

FOTORELACJA

Projekt realizowany był ze środków Gminy Jastków.

Warsztaty prowadziła pani Agnieszka Duda-Jastrzębska, mgr socjologii, Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz programu MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowana trenerka z zakresu umiejętności interpersonalnych, rekomendowana przez Pracownię Psychologiczną Elżbiety Sołtys w Krakowie. Współtwórca Fundacji Rozwoju Wolontariatu gdzie aż do 2016 roku odpowiadałac za ogólnopolską promocję działań organizacji oraz działania projektowe. W 2013 roku koordynowała realizację budżetu programu PROJEKTOR – wolontariat studencki. Członkini "Lubelskie Grupy Badawczej". Współtwórca i koordynator działań związanych z nowatorskim projektem "Mapy sentymentalne dzielnic Lublina". 

zdjecie
powrót