Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

GRANTY NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

2019-10-30

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat projektu: "MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA”.

 

Nazwa projektu: MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA”. GRANTY NA
KOMPONENT WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW
STANDARDOWYCH REALIZOWANYCH W ZAKRESIE CELÓW TEMATYCZNYCH 8-11
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH PO WER LUB RPO W PERSPEKTYWIE
FINANSOWEJ 2014 – 2020.
 
Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego
przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr
POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.
 
Jest to pierwszy tego typu projekt grantowy w Polsce realizowany przez
Operatora grantu (Profesja z partnerami.), w ramach którego
beneficjenci z Polski będą mogli rozszerzyć projekty standardowe o
współpracę ponadnarodową z podmiotami z obszaru całej Unii
Europejskiej.
 
OPERATOR GRANTU UDZIELI WSPARCIA MERYTORYCZNEGO W ZAKRESIE TWORZENIA
PARTNERSTW  PONADNARODOWYCH I FINANSOWEGO W FORMIE GRANTÓW O MAX.
WARTOŚCI 100.000 ZŁ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PROCEDURZE GRANTOWEJ.
PULA ŚRODKÓW WYNOSI 10 MLN ZŁ.
 
Informacje o projekcie są rozpowszechniane na terenie całego kraju - w
celu zapewnienia możliwości przystąpienia do projektu beneficjentom z
obszaru wszystkich województw.
 
Rekrutacja będzie aktualnie prowadzona w ramach IV RUNDY REKRUTACJI
GRANTOBIORCÓW w terminie:
 
RUNDA IV:  1-30 LISTOPADA 2019R. (DO 23:59)
 
Na stronie: https://grupaprofesja.com/projekty/mwso/ znajdą Państwo
m.in. zasady ubiegania się o granty (procedurę grantową) oraz
odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ)
 
Jeżeli chcieliby Państwo realizować projekt grantowy we współpracy
ponadnarodowej, zachęcamy do przesłania nam Formularza Zgłoszeniowego
(do pobrania na stronie) i skorzystania z konsultacji.
 
Dysponujemy bazą partnerów ponadnarodowych online i umożliwiamy
nawiązanie współpracy ponadnarodowej.
 
Już ponad połowa grantów z przewidzianych co najmniej stu, została
przeznaczona na wypracowanie nowych rozwiązań w całej Polsce.
 
Granty są wyjątkową szansą na rozpoczęcie współpracy z podmiotami
z UE i transfer dobrych praktyk.
 
Teraz jest jeszcze szansa na dołączenie do grona Grantobiorców.
 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami
 
poniedziałek - piątek    8:00 - 16:00
 
(z wyjątkiem 1 i 11 listopada)
 
E-MAIL: PYTANIAPOWER@GRUPAPROFESJA.COM
 
Tel: 663 667 883   570 683 776    537 324 888
 
Z poważaniem
 
Zespół Projektowy
 
„Międzynarodowa współpraca się opłaca"
 
GRUPA PROFESJA SP. Z O.O.
ul. Sieradzka 4C
60-163 Poznań
 
zdjecie
powrót