Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

GMINNY DZIEŃ KULTURY

2018-04-24

22 kwietnia, po raz pierwszy odbył się GMINNY DZIEŃ KULTURY zorganziowany przez Urząd Gminy Jastków oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. 

W części artystycznej zaproszeni goście wysłuchali koncertu muzycznego w wykonaniu mieszkańców gminy Jastków - utalentowanej Rodziny p. Bogdana Oponia. Tuż po koncercie zabrała głos Teresa Kot Wójt Gminy Jastków. Pani Wójt w swoim wystąpieniu, między innymi podziękowała Gminnemu Osrodkowi Kultury i Sportu oraz Gminnej Bibliotece Publicznej za ogromny, twórczy wkład w kształtowanie i rozwój kultury w gminie Jastków.  Kilka ciepłych słów w stronę zebranych skierowali również Jan Łopata Poseł na Sejm RP, Robert Wójcik Wicestarosta Lubelski oraz Artur Sępoch Dyrektor WOK w Lublinie. Następnie wszyscy goście poznali nagrodzonych w Konkursie Wójta Gminy Jastków za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Po wręczeniu nagród, zaprezentowane zostały krótkie występy laureatów. Wieczór zakończył się poczęstunkiem. Tego wieczoru po raz pierwszy została zaprezentowana wystawa prac p. Krzysztofa Banacha jednego z mieszkańców gminy Jastków, utalentowanego artysty. Uroczystość odbyła się w Hotelu In Between dzięki uprzejmości pana  Mirosława Świerza.

FOTORELACJA

Laureatami Konkursu Wójta Gminy Jastków za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej zostali: Koło Gospodyń Wiejskich Panieńszczyzna-Jastków, Chór Benedictus, Pani Anna Karwat oraz Zespół Pieśni i Tańca "Dąbrowica".

 

Na scenie Gminnego Dnia Kultury wystąpiła „Rodzina Oponiów”  - niezwykli ludzie z pasją! Grają razem z różną intensywnością od kilku lat. Jak sami mówią „Grają bo lubią!”. Muzyka zawsze była obecna w domu pana Bogdana ze względu na pasję ojca i jego braci. Później przeniosło się to na jego własną rodzinę i wszystkie dzieci, które podjęły edukację muzyczną w szkole muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Chętnie, w miarę możliwości uczestniczą w różnego rodzaju festiwalach, czasem nawet z sukcesami. Jednym z nich był udział w 21.Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd PUŁAWY 2016, gdzie „Rodzina Oponiów” znalazła się wśród jego laureatów. Skład zespołu: Zofia Opoń - wokal,   Adam Opoń - piano, Piotr Opoń - skrzypce, wokal, Bogdan Opoń - gitara, wokal.

 

Opis laureatów:
 
 
Koło Gospodyń Wiejskich Panieńszczyzna-Jastków 
Na terenie sołectwa Panieńszczyzna od lat sześćdziesiątych istnieje Koło Gospodyń Wiejskich, które trzy lata temu obchodziło swoje 50 lecie. Pierwszą przewodniczącą Koła Gospodyń była Pani Sulma, następnie panie: Janina Zygmunt,  Janina Spaczyńska, Wiesława Łapanowska, Anna Szczotka, Zofia Ligęza a od 1987 do stycznia 2016 roku przewodniczącą była pani Janina Jabłońska. Dwa lata temu Koło  w  połączeniu z sołectwem Jastków odrodziło się na nowo. Jego przewodniczącą została p. Teresa Zawiślak a jej zastępczynią p. Barbara Suseł. Obecnie w Kole aktywnie działa 28 kobiet. Wśród wielu aktywności, którym poświęcają się gospodynie, wyróżnić można między innymi organizowanie warsztatów rękodzielniczych dla lokalnej społeczności, które cieszą się coraz większym popularnością. KGW Panieńszczyzna-Jastków specjalizuje się również w wyrobach  z papierowej wikliny, wykonuje anioły i obrazy techniką powertexu, szyje Jastkowskie baby. Członkinie Koła także same uczestniczą w warsztatach rękodzielniczych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Co roku, zależnie od okoliczności, Koło uczestniczy w różnego rodzaju kiermaszach, festynach ludowych oraz koncertach charytatywnych. Członkinie KGW  aktywnie włączają się w organizację wszystkich uroczystości religijnych i wydarzeń z życia parafii. Szczególnie podczas Świąt  Wielkanocnych wykorzystują swoje rękodzielnicze umiejętności  wykonując stroiki oraz palmy wielkanocne, za  które były Panie niejednokrotnie nagradzane w konkursach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. Koło tworzy również Zespół Spiewaczy oraz grupa teatralna. Przedstawienia oraz koncerty w wykonaniu członkiń Koła  wzbogacają liczne wydarzenia kulturalne odbywające się zarówno na terenie gminy jak i poza nią. W 2016 roku w plebiscycie Dziennika Wschodniego ,, Gospodynie na medal,, Koło zdobyło II miejsce. W 2017 roku Koło Gospodyń Wiejskich Panieńszczyzna – Jastków otrzymało wyróżnienie z rąk Wojewody Lubelskiego za całokształt swojej działalności. Głównym celem działalności Koła jest wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy, a także aktywacja społeczna mieszkańców wsi oraz popularyzacja pieśni i strojów ludowych.
 
Chór Benedictus 
Chór „Benedictus” powstał w 2006 roku z inicjatywy ks. Proboszcza Andrzeja Sternika. Dyrygentem od samego początku jest Arkadiusz Poleszak - absolwent Muzykologii KUL. Jest to chór 4-ro głosowy i obecnie liczy 21 osób. W repertuarze posiada głównie utwory religijne: od średniowiecznych po współczesne. Śpiewa także pieśni świeckie. Głównym jego celem jest oprawa muzyczna Mszy Świętych i uroczystości religijnych w rodzimej parafii. Chętnie też bierze udział w różnych inicjatywach i wydarzeniach o zasięgu lokalnym, wojewódzkim oraz międzynarodowym. 
Co roku od 2012 chór bierze udział w Festiwalu Chórów Parafialnych w Lublinie.  W 2013r. został wyróżniony na II Lubelskim Festiwalu Chórów  w Lublinie. W tym samym roku chór został zaproszony do udziału w koncercie Ave Maria z cyklu Wiosenne Spotkania Chóralne, gdzie również został wyróżniony za profesjonalny występ.
W roku 2014 „Benedictus” koncertował w Bazylice pw. Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce. Chór „Benedictus” prężnie współpracuje z lokalną społecznością a także  z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Jastkowie , biorąc udział w różnych imprezach organizowanych przez Ośrodek (Koncercie noworocznym „Hej Kolęda, Kolęda”, „Ogólnopolskich Spotkaniach Kowali”, „Jarmarku Firlejowskim” czy „Dniu Seniora” w Dąbrowicy). Współpracuje również 
z osobami prywatnymi. Jedną z zaprzyjaźnionych osób wspierających chórzystów w artystycznej działalności jest Mieczysław Jurecki, dzięki któremu udało się nagrać płyty z utworami „Benedictusa”. W roku 2016 chór obchodził 10.lecie działalności. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarci i Kreatywni mógł zrealizować projekt pt. "Realizacja projektów artystycznych w zakresie kultury i sztuki- Jubileusz 10. lecia działalności chóru Benedictus". Projekt dofinansowany był ze środków Gminy Jastków. 
W 2017r. Benedictus czynnie włączył się w organizację obchodów 700.lecia istnienia Dąbrowicy biorąc udział w licznych koncertach poświęconych jubileuszowi. Następnie  w listopadzie tego samego roku Chór brał udział w „XIV Triduum Cecyliańskim” w Chełmie.  W roku 2018r. chór będzie realizował projekt współfinansowany ze środków Gminy Jastków, w ramach którego przygotuje, a następnie wykona koncert pieśni patriotycznych wpisując się tym samym w obchody 100.lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 
 
Pani Anna Karwat 
Pani Anna Karwat mieszka wraz z mężem i trzema córkami we wsi Moszna, w gminie Jastków. W 2015 roku za swoją działalność na rzecz krzewienia kultury i działalność muzyczną, została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury nadaną przez Ministra Kultury RP. Jest kobietą aktywną i nie spoczywa na laurach. Łączy w swojej pracy wiele aktywności, pracując  jako dyrygent i nauczyciel emisji głosu dzieci i młodzieży, a także rodziców tych dzieci w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej, słynnym z chóru Szczygiełki i zespołu muzyki dawnej Scholares Minores pro Musica Antiqua. Wykonuje również wokalne partie solowe (sopranowe/mezzosopranowe). Oprócz twórczej pracy zawodowej pani Anna oddaje się pracy społecznej. Jako aktywny członek KGW opracowuje pieśni ludowe, tradycyjne, lokalne i przygotowuje panie do koncertów i występów  na ludowych jarmarkach i dożynkach. W 2011 r. utworzyła Grupę Artystyczną we wsi Moszna złożoną z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich oraz panów z Kółka Rolniczego w Mosznej. Skupia ona mieszkańców w różnym wieku ze wsi Moszna oraz okolicznych miejscowości gminy Jastków. Działalność Grupy służy integracji środowiska i skupia się wokół działań artystycznych na rzecz lokalnej kultury – propagowaniu tradycyjnych pieśni, kultywowaniu obrzędów i przywracaniu polskich tradycji. 
Grupa pod kierownictwem P. Anny Karwat wielokrotnie wzbogacała imprezy kulturalne. Między innymi otwierając  „Obrzędem przekazania chleba” Wojewódzkie Dożynki w Radawcu w  2017r. oraz wcześniej dwukrotnie Powiatowe Dożynki w Radawcu (2014, 2015 ).
Grupa brała udział w występach charytatywnych dla pacjentów Powiatowego Szpitala w Poniatowej, dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie, a także dla Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego  Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną  w Lublinie. Dużym przedsięwzięciem i jednocześnie wyzwaniem, które zintegrowało lokalną społeczność było wystawienie Misterium Męki Pańskiej w kościele w Tomaszowicach z udziałem ok. 80 osób tj.  chóru parafialnego, a także dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Moszny i okolic. Pomysłodawcą, scenarzystą i reżyserem spektaklu była pani Karwat, która koordynowała liczne próby, natomiast kostiumy, dekoracje, rekwizyty, oświetlenie przygotowali mieszkańcy. Misterium okazało się wielkim sukcesem, dlatego wystawiane jest w Tomaszowicach od 2013 co roku, a dodatkowo w 2017r. w Jastkowie. Ukoronowaniem misteryjnej działalności grupy artystycznej były dwa spektakle we wspaniałych świątyniach w 2018 roku: w Archikatedrze Lubelskiej oraz w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. 
Godne uwagi jest to, iż działalność pani Karwat tworzy niejako lokalną tradycję poprzez zorganizowanie Orszaku Trzech Króli , który odbywa się już pięć lat z rzędu i obejmuje coraz większą liczbę mieszkańców (jednorazowo ok.600 – 800 uczestników, którzy coraz liczniej przebierają się w kostiumy i integrują z innymi).  
Warte podkreślenia jest, iż w obecnych czasach, gdzie nasze domy odgradzamy wysokimi płotami, pani Karwat wraz z grupą mieszkańców puka do drzwi i zaprasza ludzi do współpracy zarażając ich swoją pasją do muzyki, kultury polskiej, polskich tradycji…
 
Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrowica” 
Zespół Pieśni i Tańca Dąbrowica działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Jastkowie . Został powołany z inicjatywy dąbrowickiej młodzieży w 1970r. Pierwszym instruktorem była pani Maria Koter – ówczesny Prezes Chóru Akademii Rolniczej w Lublinie. 
Celem działalności zespołu jest podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piękna polskiego folkloru, a w szczególności Lubelszczyzny. 
Zespół tworzą grupy: dziecięca, młodzieżowa, dorosła oraz kapela ludowa. Obecnym choreografem zespołu jest p. Adam Bukowski – wychowanek Zespołu Pieśni i Tańca Lublin im. Wandy Kaniorowej. Kapela ludową kieruje p. Daniel Mazurek, a nad śpiewem czuwa p. Henryk Skórski.
Dąbrowica prezentuje folklor regionów obejmujących województwo lubelskie. W repertuarze Zespołu znajdują się obrzędy ludowe z terenu całej Polski, a także suity wokalno-taneczne z Lublina, Rzeszowa, Przeworska, Łowicza, oraz Beskidu Śląskiego. Zespół posiada także w swoim repertuarze tańce miejskie (tańce Starej Warszawy) oraz część historyczną z polskimi tańcami narodowymi (Polonez, Krakowiak, Mazur, Kujawiak, Oberek) a także pieśniami patriotycznymi. Co roku prezentuje także polskie kolędy i pastorałki. Zespół Pieśni i Tańca Dąbrowica aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy Jastków, powiatu i województwa lubelskiego prezentując swój program z okazji: świąt państwowych 
i regionalnych, uroczystości religijnych, akcji charytatywnych, lekcji edukacyjnych.
W ciągu swojej długoletniej działalności, Zespół koncertował  na międzynarodowych scenach. Tancerze występowali m.in. w Niemczech, Norwegii, Litwie, Danii, Szwajcarii, wielokrotnie na Ukrainie, na Węgrzech, Rumunii, Macedonii. W zeszłym roku brali udział w Międzynarodowych Olsztyńskich Dniach Folkloru „Warmia” – 2017, a już na początku 2018 reprezentowali Gminę Jastków podczas Festiwalu w Łucku na Ukrainie.
Zespół Pieśni i Tańca Dąbrowica był wielokrotnie wyróżniany,nagradzany i odznaczany za swoją działalność na rzecz kultury polskiej. Najważniejsze z nich:
 
1986r - Honorowa Odznaka Za zasługi dla Lubelszczyzny 
 
2010r – Odznaka Honorowa jako Zasłużony dla Województwa Lubelskiego przyznana przez Zarząd Województwa Lubelskiego.
zdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjecie
powrót