Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

DZIEŃ SENIORA W JASTKOWIE - FOTORELACJA

2016-02-09

"Przez pokolenia z walizką” pod takim tytułem,  w pierwszą niedzielę lutego, rozpoczęła się coroczna uroczystość zorganizowana dla najstarszych mieszkańców z jastkowskiej parafii.

W niedzielę - 7 lutego - tuż po uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji seniorów odbył się koncert dedykowany najstarszym parafianom. Mszę świętą celebrowali ks. proboszcz Paweł Kuzioła i ks. kanonik, senior - Jan Żukowski.

Koncert dla seniorów odbył się w szkole w Jastkowie. Szacownych gości już od wejścia witali gospodarze wydarzenia pani Teresa Kot - Wójt Gminy Jastków oraz dyrektorzy gminnych instytucji.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli: ks. Paweł Kuzioła, ks. Jan Żukowski, p. Barbara Czubak (Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych), p. Ewa Depta (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastkowie), p. Krystyna Zniszczyńska (Dyrektor Gimnazjum w Jastkowie), p. Jan Czubak (Radny Powiatu lubelskiego) oraz radni gminy Jastków.

Koncert dla seniorów poprowadził p. Kamil Ziółkowski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Zaproszeni goście mogli posłuchać ludowych przyśpiewek w wykonaniu pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Panieńszczyzny oraz podziwiać pełne wzruszeń występy uczniów z Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Jastkowie zatytułowany " Przez pokolenia z walizką”.  Swoje nowe układy choreograficzne (Polonez, Łowicz i tańce lubelskie) zaprezentował również Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrowica”. Tuż przed występem zespołu, przy wtórze kapeli ludowej z Dąbrowicy, wzniesiony został toast za zdrowie seniorów.

Pyszny obiad zaserwowały Panie kucharki ze Szkoły w Jastkowie oraz Panie z Rady Duszpasterskiej. Na zakończenie Dnia Seniora wszyscy zebrani na czele z ks. kanonikiem Janem Żukowskim odmówili wspólną modlitwę.

Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc przy pomyślnej realizacji wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia  GALERII  

zdjecie
powrót