Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Miejsce

Dzień
i godzina

Dzień
i godzin

Dzień
i godzina

Dzień
i godzina

Dzień
i godzina

Dąbrowica
(budynek GOKiS)

Poniedziałek

15:00-17:00 

 

 ------

   

 ------

 

-----

Piątek

15:00-17:00

Jastków
(budynek biblioteki)

Poniedziałek

08:00-12:00

Wtorek

08:00-12:00

Środa

08:00-12:00

Czwartek

08:00-12:00

 

---------

Ługów
(budynek
świetlicy wiejskiej)

Poniedziałek

09:00-13:00

Wtorek

08:00-12:00

Środa

12:15-16:15

Czwartek

08:00-12:00

 

---------

Ożarów
(budynek fili biblioteki)


------

Wtorek

12:15-16:15

Środa

08:00-12:00

Czwartek

12:15-16:15

Piątek

08:00-12:00

Moszenki
(adres: Moszenki 4a)


------

Wtorek

08:00-12:00

Środa

08:00-12:00

Czwartek

08:00-12:00

Piątek

08:00-12:00