Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Miejsce

Dzień

i godzina

Dzień

i godzina

Dzień

i godzina

Dzień

i godzina

Dąbrowica
(budynek GOKiS)

Wtorek

08:00-12:00

 

Środa

08:00-12:00

 

Czwartek

12:20-16:20

 

Piątek

08:00-12:00

Jastków
(budynek biblioteki)

 

Poniedziałek

09:00-13:00

Wtorek

12:20-16:20

Środa

12:20-16:20

Czwartek

8:00-12:00

Ługów
(budynek
świetlicy wiejskiej)

Poniedziałek

09:00-13:00

Wtorek

08:00-12:00

Środa

12:15-16:15

Czwartek

08:00-12:00

Ożarów
(budynek fili biblioteki)

 

Wtorek

12:15-16:15

Środa

08:00-12:00

Czwartek

12:15-16:15

Piątek

08:00-12:00

Moszenki
(adres: Moszenki 4a)

Wtorek

08:00-12:00

Środa

08:00-12:00

Czwartek

08:00-12:00

Piątek

8:00-12:00