Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

700 LAT DĄBROWICY

 Sczegółowy program Obchodów 700 lat Dąbrowicy :

 • marzec – Publikacja „Dabrowicka Via Crucis”/ prof. C. Taracha;
 • marzec – Koncert w kościele w Dąbrowicy „Gorzkie żale” w j. hiszpańskim;
 • 23 marca – Konkurs historyczno-literacki Ominbus „Dzieje Lublina i Dabrowicy”/ SP Snopków;
 • 31 maj – Sympozjum naukowe „Dąbrowica wczoraj, dziś i jutro” /KUL;
 • 03 czerwca –  Festyn Rodzinny w Jastkowie;
 • 23 czerwca  –  Koncert ZPiT „Dąbrowica”; 
 • 14 lipiec – Gra terenowa dla dzieci i młodzieży „Tropem Firlejów”;
 • 16 lipiec – „Wieczór z Firlejami”/ Spacer po Dąbrowicy zakończony ogniskiem;
 • 03 sierpnia – Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt Sztabu I Brygady 
                 Legionów Polskich na czele z brygadierem Józefem Piłsudskim w Dąbrowicy;
 • 10 wrzesień –  Otwarcie wystawy starych fotografii w Dąbrowicy 
 • 10 wrzesnia – „Siedem wieków Dąbrowicy - Jarmark Firlejowski”;
 • 28 wrzesień –  Biegi Przełajowe „Szlakiem Dąbrowicy”;
 • 07 październik - „Ocalić od zapomnienia” – spotkanie z najstarszymi mieszkańcami Dąbrowicy; 
 • 01 grudnia - Podsumowanie Jubileuszu 700.Lecia Dąbrowicy

 

FILMY O DĄBROWICY

FOTORELACJA Z GŁÓWNYCH OBCHODÓW 700.LECIA 


W tym roku Dąbrowica jako miejscowość obchodzi 700 lat istnienia.Powstała w XIV stuleciu, a szczególną rolę w jej dziejach odegrał ród Firlejów. W XVI i pierwszej połowie XVII wieku Firlejowie zaliczali się do grona najbardziej wpływowych i zamożnych rodów magnackichRzeczypospolitej. Zasiadali w Izbie Poselskiej i w Senacie, pełnili najwyższe funkcje w administracji centralnej i lokalnej,
w dyplomacji i w Kościele. Zakładali miasta i wsie, hojnie wspierali rozwój nauki, kultury i sztuki. To pod ich patronatem tworzył Jan Kochanowski. Przez długi czas najważniejszą siedzibą rodu była Dąbrowica, która zawdzięcza Firlejom okres swej największej świetności. Na przełomie XVI i XVII wieku stała się jednym z centrów politycznych Lubelszczyzny. W późniejszym okresie Dąbrowica przechodziła różne koleje losu, zmieniali się jej właściciele, a wspaniały późnorenesansowy pałac Firlejów stopniowo ulegał zniszczeniu. Jej znaczenie na mapie Lubelszczyzny wzrosło ponownie w wieku XX. Właśnie stąd do bitwy z Rosjanami pod Jastkowem (1915) wyruszali legioniści Piłsudskiego. Z Dąbrowicy pochodził poseł na Sejm II Rzeczypospolitej Andrzej Koter. Tu wreszcie, w okresie II wojny światowej, Niemcy zorganizowali obóz więzienny SS. W okresie powojennym istotne znaczenie miało utworzenie w 1950 roku parafii rzymskokatolickiej./prof. Cezary Taracha/

Galeria zdjęć

zdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjecie